#

1. Obecná ustanovení

a) Technická podpora dále jen "helpdesk", tímto vydává podmínky a právní omezení používání technické podpory a znalostní báze, dále jen "podmínky", na adrese www.cadstudio.cz a dalších registrovaných doménových jménech, dále jen "internetové stránky".

b) Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají nebo mají v úmyslu užívat internetové stránky a technickou podporu společnosti CAD Studio s.r.o. (dále jen uživatelé).

c) Provozovatelem internetových stránek je společnot CAD Studio s.r.o., Hornopolní 34, Ostrava, IČ: 26197081, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4384 (dále jen "provozovatel"), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, dále jen "autorský zákon" oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání sekce technické podpory

a) Přístup na stránky helpdesku závisí na úrovni technické podpory, kterou uživatel získá na základě smluvního vztahu s CAD Studiem.

b) Užívat sekci technické podpory a znalostní báze jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Dále pak není dovoleno tyto články nikde veřejně prezentovat, jelikož se jedná o firemní know-how společnosti CAD Studio s.r.o.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

a) Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb anebo uživatelé služby, kteří prostřednictvím www.cadstudio.cz vyjadřují svůj názor a za jejichž názory a informace nenese provozovatel odpovědnost.

b) Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek.

c) Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou v takovém případě uvedeny.

d) Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek.

e) Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (znalostní báze, helpdesk, cadstudio blog, atd.) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou, nebo takovou, která je v rozporu s licenčním ujednáním CAD Studio s.r.o.

f) Jeden rok této služby poskytujeme zdarma zákazníkům, kteří své tzv. "non-retail" produkty Autodesku (tedy veškeré Autodesk aplikace kromě AutoSketch, AutoCAD LT, SketchBook apod.) nakupují výhradně u firmy CAD Studio. Platí pro komerční nové licence, pro pronájmy, cross-upgrade i např. pro prodloužení Autodesk Subscription těchto produktů u firmy CAD Studio. U firmy CAD Studio můžete prodloužit i Subscription původně zakoupené u jiného prodejce Autodesku. Při pravidelném ročním prodlužování vašeho Autodesk Subscription si tak u těchto produktů zajistíte i stálý bezplatný přístup na VIP služby CAD Studia. Dále je to možné tuto službu i dokoupit jako placenou službu s ročním předplatným (viz služba "CAD Support Pack"). Přístupový účet je nepřenosný na jiný subjekt.

4. Přístup na internetové stránky a ochrana osobních údajů

a) Přístup na internetové stránky může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

b) do sekce technické podpory má přístup pouze registrovaný uživatel a své přihlašovací údaje nesmí poskytnout žádné třetí osobě.

c) dojde-li k porušení bodu b) odstavce 4. O zneužití přihlašovacích údajů, vymiňuje si společnost CAD Studio s.r.o. s okamžitou platností tento přístup zablokovat

d) společnost CAD Studio s.r.o. si vymiňuje právo odmítnout přístup do sekce technické podpory bez uvedení důvodů.

Zpět